Контакти

БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба-2, Обиколна № 28, телефон за контакт: +359884787897; +359884787898 Кар Вижън, е-mail: shop@avtochasti.eu