Общи условия

 

Настоящите Общи условия уреждат всички права и задължения на „Кар Вижън" ООД, ЕИК 205595739, от една страна, и клиентите на сайта за електронна търговия www.avtochasti.eu (наричан по-долу „интернет магазин“ или „сайт“), от друга страна. 

С използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, Вие се съгласявате с посочените по-долу условия. Запознайте се внимателно с тяхното съдържание и ако не ги приемате, моля, не използвайте този уеб сайт. 

Общите условия се отнасят както до клиенти – физически лица, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), така и до клиенти, които не са потребители съгласно ЗЗП, ползващи интернет магазина и електронните услуги в него и сключващи договори за покупко-продажба и изработка.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За целите на настоящите Общи условия: 

 1. “www.avtochasti.eu” е уебсайт за електронна търговия – за продажба, изработка и доставка на публикуваните в него продукти и услуги от „Кар Вижън“ ООД в качеството му на продавач.

 2. Уебсайтът за електронна търговия “www.avtochasti.eu” е собственост на и се управлява от „Кар Вижън" ООД, ЕИК 205595739, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба-2, Обиколна № 28, адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба-2, Обиколна № 28, телефон за контакт: +359884787897; +359884787898 Кар Вижън, е-mail: shop@avtochasti.eu

 3. „Клиент" е всяко физическо или юридическо лице, независимо от правно-организационната му форма, едноличен търговец, неперсонифицирано образувание, неправителствена организация, фондация, държавно учреждение или организация на бюджетна издръжка (министерство, агенция, комисия и т.н.), кметства и други общински органи, посолства и други.

 4. Информацията, публикувана в интернет магазина, има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка и/или изработка на продуктите и артикулите от „Кар Вижъж" ООД.

 5. Снимките, с които се представят продуктите и артикулите в интернет магазина www.avtochasti.eu, отразяват възможно най-точно техните цветове и материя. „Кар Вижън" ООД не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в резултат на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройства, използвани за достъп до интернет магазина. „Кар Вижън" ООД не носи отговорност и за разлики в рамките на допустимото между цвета, с който е представена стоката на снимката в интернет магазина и този на доставената съгласно направената от клиента поръчка, както и за разлика в нюанса на цвета на една и съща стока, произведена в различни периоди от време или от различни партиди. 

 6. Цялото съдържание на интернет магазина www.avtochasti.eu, включително снимките на продуктите и артикулите и тяхното описание, са собственост на „Кар Вижън" ООД и не могат да бъдат използвани от трети лица по какъвто и да било начин без неговото предварително писмено разрешение. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на интернет магазина www.avtochasti.eu, с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешение на „Кар Вижън" ООД е забранено и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред.

 7. „Кар Вижън" ООД има право да променя цените на предлаганите в интернет магазина продукти и артикули по собствена преценка и без предварително уведомяване. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на неговата поръчка. Когато е допусната техническа грешка при публикуването на цената в интернет магазина, „Кар Вижън“ ООД се задължава да върне на клиента цялата сума, която е заплатил, но не дължи други допълнителни обезщетения.

 8. Договорът с клиента се счита за сключен след потвърждаване от „Кар Вижън" ООД на направената от клиента поръчка. 

 9. Всички обявени цени в интернет магазина са в български левове с включен ДДС. В крайната цена, която клиентът трябва да заплати, е включена и стойността на доставката, когато се дължи такава.

 10. „Кар Вижън" ООД не гарантира наличността на всички продукти и артикули, представени в интернет магазина му.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

„Кар Вижън" ООД се задължава: 

 1. да потвърди направената поръчка или да я откаже в срок от 1 работен ден;

 2. да изработи/достави поръчаните продукти и артикули качествено и съобразно изискванията на клиента;

 3. да достави приетата поръчка в срока, посочен в раздел V „Доставка“ на настоящите Общи условия.

Клиентът се задължава: 

 1. да плати цената на поръчаните продукти и артикули според условията, посочени в раздел IV „Срок и начини на плащане“ на настоящите Общи условия; 

 2. да заплати разходите по доставката според условията, посочени в раздел V „Доставка“ на настоящите Общи условия;

 3. да получи поръчаните продукти и артикули.

III. ПОРЪЧКА

 1. Кликвайки върху снимката или заглавието на избрания от Вас продукт или артикул, Вие ще отидете в неговата страница и ще можете да видите неговото подробно описание, по-големи и детайлни снимки.

 2. Ако вече сте направили своя избор и желаете да закупите даден продукт или артикул, трябва да натиснете бутона “ПОРЪЧАЙ” и той ще бъде добавен в пазарската Ви кошница. По този начин можете да изберете неограничен брой продукти и артикули. 

 3. За да довършите Вашата поръчка е необходимо да кликнете върху кошницата, след което ще видите списък с избраните продукти, тяхната индивидуална цена и общата дължима сума на поръчката. При отказ за поръчка на някой от добавените в кошницата продукти и артикули, можете да го извадите от списъка с бутон “Изтрий” и дължимата от Вас сума ще бъде преизчислена. 

 4. Трябва да посочите начина на доставка и да попълните Вашите данни, необходими за осъществяване на доставката. Ако имате регистрация в нашия сайт и сте влезли в потребителския си профил, Вашите данни ще се заредят автоматично. Потребителите могат да поръчват без необходимост от регистрация в сайта ни.

 5. След като въведете Вашите данни, трябва да посочите начина на плащане на желаните от Вас стоки. 

 6. Преди да изпратите своята поръчка, ще имате възможност отново да прегледате подробно и да нанесете корекции, там където Ви е необходимо. След като сте готови е необходимо да отметнете полето „Съгласен съм с условията за ползване на сайта“ и да натиснете бутона „ПОТВЪРДИ”.

 7. След като изпратите Вашата поръчка, ние ще прегледаме в срок от 1 работен ден. Поръчки постъпили до 14:30 ч. в делничен ден, се обработват на същия ден. Поръчки, които са постъпили след 14:30 ч. в делничен ден, се обработват на следващия делничен ден. Поръчки постъпили през празнични дни, както събота и неделя, се обработват на следващия работен ден. При обработка на поръчката е възможно да се свържем с вас за уточняване на детайли по поръчката, промяна или отказ. След обработка на поръчката ще получите имейл или, ако е необходимо, телефонно обаждане с информация относно получаването на поръчаните продукти.

IV. СРОК И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

След като поръчката Ви бъде потвърдена от наша страна, Вие можете да заплатите цената по един от следните начини:

 1. Плащане с наложен платеж ;

Ако предпочетете този начин на плащане, Вие ще заплатите цената на стоката и крайната сума за доставка, определена от куриерска фирма „СПИДИ АД“, при получаването на пратката на служителя, който Ви я доставя.

 1. Плащане по банков път 

Можете да заплатите цената на стоката и крайната сума за доставка по банковата сметка на „Кар Вижън“ ООД, IBAN: BG66RZBB91551010459621, BIC: RZBBBGSF, в банка „Райфайзенбанк (България) ЕАД“. В платежното нареждане или вносната бележка следва да посочите номера на Вашата поръчка. Ако сте избрали този начин на плащане, поръчаните от Вас продукти и артикули ще Ви бъдат изпратени след заплащането на тяхната цена, едва след като депозитът бъде потвърден. Този вид плащане е по-бавен от другите, защото изисква технологичното време за превод на сумата и проверка на транзакцията. Цената на доставката се заплаща при получаване на стоката в спрямо уреденото в раздел Доставка. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.Срок и условия за плащане в определени случаи:

 1. Срок за предварително плащане на поръчки над 850 лв или за продукти от определени категории по наша преценка, включително оригинални части:

След потвърждение на поръчката, потребителят трябва да заплати 50% от стойността на поръчката в размер на капаро по банков път. Останалата част от плащането трябва да бъде заплатена отново по банков път, преди получаване на стоката от клиента. Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 2 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при неизвършено плащане, поръчката се счита за отказана.
V. ДОСТАВКА

 1. Доставка на поръчана стока:

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от „Кар Вижън" ООД начин и от посочените от „Кар Вижън" ООД подизпълнители, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. „Кар Вижън" ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 5 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

 1. Получаване в нашия магазин:

Поръчаните през интернет магазина ни продукти и артикули можете да получите на място в магазина ни, находящ се в БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба-2, Обиколна № 28 Неговото работно време е от 9:00 часа до 18:30 часа от понеделник до петък с изключение на официалните празници. В този случай не дължите такса за доставка.

 1. Доставка с куриер:

Доставката на закупени продукти и артикули на обща стойност до 100 лв. е за сметка на клиента. За продукти и артикули на обща стойност над 100 лв. и тегло на пратката до 15 кг. закупени с една поръчка, доставката е БЕЗПЛАТНА до офис на куриерската служба ( Не важи за едрогабаритни артикули). В срок до 1 работен ден след като сте направили поръчка в нашия интернет магазин ще Ви уведомим с имейл или, ако е необходимо, с телефонно обаждане за потвърждаване на Вашата поръчка и за срока, в който ще бъде получена доставката. Точният срок за доставка зависи от избраните от Вас продукти и услуги, тяхното количество и наличност. „Кар Вижън“ ООД извършва доставката на поръчаните през интернет магазина продукти и артикули чрез куриерската служба „СПИДИ АД“. Доставката се извършва до входната врата на сградата, посочена като адрес за получаване или избран от Вас офис на „СПИДИ АД“. При предаване на стоката, клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката и е на посочения от клиента адрес. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Кар Вижън“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Поръчаните през интернет магазина ни продукти и артикули се получават по общите условия на куриерската служба „СПИДИ АД“. Ако стойността на Вашата поръчка е над 100 лв., но доставката ще бъде извършена на части, стойността на всички доставки са за сметка на „Кар Вижън“ ООД. Ако стойността на Вашата поръчка е под 100 лв., но доставката ще бъде извършена на части, Вие заплащате такса само за първата доставка, а останалите са за сметка на „Кар Вижън.“ ООД. Цената на доставката се определя от общото теглото и обема на продуктите, които сте закупили и/или мястото на доставка – посочен от Вас адрес или офис на куриерската служба „СПИДИ АД“. За повече информация относно възможностите, условията и цените за доставка на куриерската служба „СПИДИ АД“ вижте https://www.speedy.bg/bg/domestic-services

„Кар Вижън" ООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от „Кар Вижън" ООД обстоятелства. 

„Кар Вижън" ООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. „Кар Вижън" ООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка. 

„Кар Вижън" ООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. „Кар Вижън" ООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на „Кар Вижън" ООД е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава. 

В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от „Кар Вижън" ООД, Потребителят ще бъде информиран за това и „Кар Вижън" ООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

VI. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

 1. Право на отказ:

Потребителят има право в 14-дневен срок от получаване на закупените продукти и артикули да се откаже от направената чрез интернет магазина покупка, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за отказа си.Закупените продукти и артикули са обект на връщане при ненарушен търговски вид. В този случай, той трябва да върне получените продукти и артикули на адреса на „Кар Вижън“ ООД, като разходите за връщане са за негова сметка. След връщане на закупените продукти и артикули на посочения адрес, „Кар Вижън“ ООД ще му възстанови заплатената от него цена, не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на закупените продукти и артикули на посочения адрес. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер , електронен адрес номер на поръчка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукт, който подлежи на връщане / формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той трябва да изпрати или предаде стоката/стоките обратно на „Кар Вижън“ ООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „Кар Вижън“ ООД за решението си да се откаже от направената поръчка. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на „Кар Вижън“ ООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Поръчки, които не са напуснали магазина/склада на „Кар Вижън“ ООД, могат да бъдат анулирани чрез е-mail до shop@avtochasti.eu или чрез телефонно обаждане на тел. +359884787897; +359884787898

ВАЖНО! Съгласно чл. 57, т. 3 от Закона за защита на потребителите, потребителят няма право на отказ в случаите на доставка на стоки, изработени по негова поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания. Всички поръчки, изработени в размери, поискани от клиента и различни от тези, посочени в интернет магазина www.avtochasti.eu се считат за индивидуални. 

 1. Замяна на продукт или артикул:

Клиентът има право да заяви подмяна на закупен продукт или артикул в 14-дневен срок от датата на получаване на поръчката, ако той не отговаря на направената поръчка (доставен е продукт, различен от поръчания или продуктът не е в спецификациите, поръчани от клиента) или има недостатъци (фабрични дефекти). В този случай, клиентът трябва да върне продукта или артикула, чиято замяна иска, като разходите за връщане и замяна са за сметка на „Кар Вижън“ ООД. Във всички останали случаи разходите за връщане и замяна са за сметка на клиента. „Кар Вижън“ ООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности и изчакване на нова партида от производство. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули. Ако няма възможност поръчаният от Вас продукт или артикул да бъде заменен, „Кар Вижън“ ООД ще Ви възстанови заплатената за него цена не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на закупените продукти и артикули на посочения адрес. Продуктът или артикулът, който клиентът желае да върне и замени, трябва да е в добър търговски вид. „Кар Вижън“ ООД не носи  отговорност и може да откаже да замени продукт или артикул, ако недостатъците им са свързани с неправилна употреба, почистване и поддържане от страна на клиента. Когато връщането е за сметка на „Кар Вижън“ ООД, клиентът трябва да изпрати продукта или артикула с куриерска служба „СПИДИ АД“.

 1. Връщане на суми:

3.1. Връщане на суми, платени с наложен платеж или по банков път:

Суми, платени от клиента при доставка с наложен платеж или по банков път, ще бъдат възстановявани по банкова сметка, посочена от клиента.

„Кар Вижън“ ООД не носи отговорност при попълнени неверни данни по време на регистрация, както и в исканията за възстановяване на суми, от които може да произтече забавяне на срока за възстановяване или възникване на други неудобства за клиента.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Кар Вижън” ООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. „Кар Вижън” ООД следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпази от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, пощенски или електронен адрес (имейл), телефон за контакт и информация относно достъпа Ви до нашия сайт. Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на нашия интернет магазин без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация, продукт или услуга, ние ще Ви уведомим предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, „Кар Вижън” ООД може да не е в състояние да изпълни Вашата поръчка или да Ви предостави поисканата услуга. „Кар Вижън” ООД не събира финансова информация за банкови карти, в случаите когато заплащането на цената за нашите продукти и услуги се извършва чрез онлайн платформа за плащане. В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, „Кар Вижън” ООД може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Също така, всеки промоционален или рекламен мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на промоционални и рекламни съобщения, „Кар Вижън” ООД се задължава да изтрие данните за контакт с Вас от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоционални и рекламни съобщения, не по-късно от 1 (един) работен ден от получаване на Вашия отказ. За да се запознаете по-подробно с политиката ни за защита на личните данни, моля, разгледайте нашата Политика за поверителност. Когато използвате нашите продукти или услуги или посещавате нашия уебсайт, „Кар Вижън” ООД може да събира информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили, както и да съхранява тази информация. В тези случаи ние може да събираме информация за Вашия уникален интернет протокол, вида на браузъра или операционната система, датата и времето на Вашето посещение, заявки за търсения и др. подобни. Целта на събирането на такава информация е подобряването и персонализирането на предоставяните от нас продукти и услуги. Част от тази информация се събира чрез т.нар. „бисквитки“. За да се запознаете по-подробно, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако имате рекламации или оплаквания, моля, изпращайте ги на адрес БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба-2, Обиколна № 28 или на e-mail: shop@avtochasti.eu. Моля преди предявяване на рекламация да се свържете с нас. За да упражните правото си на рекламация, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер, електронен адрес номер на поръчка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукт, номера на продукта, който подлежи на рекламация и сте открили дефект, касов бон, фактура/складова разписка при връщане на продукта! / формуляр за рекламации/ ще направим формуляр. Според вида на повредата на продукта обработката на рекламацията в отделни случаи може да отнеме от 6 до 9 седмици.

Всички спорове между „Кар Вижън ООД и клиентите на интернет магазина ще се решават в дух на разбирателство и добра воля. 

Съгласно Регламент № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и Закона за защита на потребителите, Ви предоставяме електронна връзка към платформата за извънсъдебно разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

„Кар Вижън" ООД си запазва правото да променя без предварително уведомление настоящите Общи условия, които са достъпни на сайта и клиентът се задължава периодично самостоятелно да се информира за промени в тях. При промени в Общите условия „Кар Вижън“ ООД ще уведоми клиентите си по подходящ начин чрез съобщение на www.avtochasti.eu

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, независимо от седалището или местожителството на страните.